Politica de confidențialitate

Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

RAIO MANAGEMENT SRL inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre vizitator/utilizator/client.


         Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice RAIO MANAGEMENT SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

         Scopul colectării datelor este de a le utiliza în general pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a procesa comenzile dvs. sau pentru a vă intermedia accesul la informaţii specifice sau oferte. De asemenea, pentru a susţine relaţia comercială cu dvs.:crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, transmiterea materialelor promotionale, in vederea promovarii activitatii/produselor/serviciilor desfasurate de RAIO MANAGEMENT SRL prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.).

                  Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare transmiterii materialelor promotionale si livrarea produselor comandate. Refuzul dvs. determină compania noastra de a nu putea confirma comenzile, precum si livra produsele comandate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastra si partenerilor contractuali ai operatorului.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC RAIO MANAGEMENT SRL ?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul Clienti. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

____________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).


SC RAIO MANAGEMENT SRL prelucreaza date cu caracter personal prin culegerea de la Utilizatori/Clienti a datelor personale necesare executarii Contractului si se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Datele obtinute de catre RAIO MANAGEMENT SRL vor fi stocate în baze de date iar societatea va lua toate masurile pentru protectia lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.Optarea pentru abonarea la newsletterul bebefast.ro implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania RAIO MANAGEMENT SRL.

Optarea pentru abonarea la newsletterul bebefast.ro implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania RAIO MANAGEMENT SRL.

SC RAIO MANAGEMENT SRL. este unicul detinator al informatiilor colectate de pe acest site. SC RAIO MANAGEMENT SRL  se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti prin vanzare, dezvaluire partiala, sau inchiriere.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, clientii nostril au urmatoarele drepturi,:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2)  Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la interventie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si în mod gratuit, urmatoarele:

    a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;

    b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

    c)  notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

5)  Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost încalcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata transmisa electronic pe adresa de e-mail: office[at]bebefast.ro.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa RAIO MANAGEMENT SRL, Str. Litovoi Voievod, nr. 1, Bl. OD7A, Et. 5, Ap. 21, sector 2, Bucuresti, utilizatorii/clientii  isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
- o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
- sa intervina asupra datelor transmise;
- sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara.Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.


Utilizam adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmari interesele utilizatorilor si a aduna informatii demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop facilitarea utilizarii site-ului si publicarea unor informatii cat mai relevante pentru interesele utilizatorilor. Adresele IP nu au nici o legatura cu informatiile personale.

RAIO MANAGEMENT SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul General al Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 34509.


In unele cazuri, este posibil ca SC RAIO MANAGEMENT SRL sa colecteze informatii cu caracter non-personal despre utilizatori/clienti. Exemple de informatii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit si numele domeniului website-ului de unde a fost facute conexiunea la SITE.


In timpul vizionarii site-ului, societatea va putea stoca anumite informatii ale Utilizatorilor/clientilor. Aceste informatii vor fi sub forma unui fisier "Cookie" sau a unui fisier similar. Aceste fisiere "Cookies" ajuta societatea sa construiasca un site sau publicitate care sa raspunda cat mai bine intereselor si preferintelor utilizatorilor/clientilor.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot sterge sau bloca fisierele „Cookies” sau se poate primi o atentionare inaintea primirii unui astfel de fisier. Societatea recomanda utilizatorilor/clientilor sa consulte instructiunile browser-ului sau fisierul de ajutor pentru a afla mai multe informatii despre aceste functii.