Prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul acestei Politici de Confidentialitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este de a stabili măsurile tehnice şi organizatorice adecvate și responsabilitățile Raio Management S.R.L. ale persoanelor împuternicite de Raio Management S.R.L. , pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în secţiunea contact din prezenta Politică de prelucrare a datelor cu carcter personal.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Bebefast.ro este magazinul online al RAIO MANAGEMENT S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, strada Litovoi Voievod, nr. 1, bloc OD7A, SC.1, etaj 5, Ap. 21, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului Bucureşti J40/14029/2014, cod unic de înregistrare fiscală 33865068. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Politica de prelucrare a datelor o puteţi vizualiza în întregime aici .